Vergoeding en tarieven

Rotterdam, per 1 November 2018

Tarievenlijst Fysiotherapie GCML 2018

voor restitutiepolis en niet-aanvullend verzekerden

Voor de behandelingen die rechtstreeks bij de verzekeraar worden gedeclareerd, wordt de tarievenlijst van de betreffende verzekeraar gehanteerd.

Fysiotherapie GCML heeft voor 2018 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Tarieven vanaf 1 November 2018:

Prestatiebeschrijving Prijs
Intake en onderzoek na verwijzing 52,00
Screening 19,50
Intake en onderzoek na screening 32,50
Consult 55,00
Reguliere zitting 38,00
Zitting Manuele Therapie 47,50
Zitting Psychosomatische fysiotherapie 47,50
Zitting Ft op haptonomische basis 47,50
Zitting bekkenfysiotherapie 47,50
Groeps-training per training 15,10
Fysiofitheidscan 60,00
Toeslag aan huis behandeling 15,00
Inrichtingstoeslag 15,00
Niet nagekomen afspraak 35,00
Verstrekste verband-hulpmiddelen 5,00
Telefonische zitting 10,00

Betaling graag pinnen per behandeling bij de behandelend fysiotherapeut.

De overige facturering hebben wij uitbesteed aan infomedics, voor vragen over nota’s kunt u bij hen terecht.

www.infomedics.nl   email: rekening@infomedics.nl