Vergoeding en tarieven

Rotterdam, per 1 januari 2016

Tarievenlijst Fysiotherapie GCML 2016

voor restitutiepolis en niet-aanvullend verzekerden

Voor de behandelingen die rechtstreeks bij de verzekeraar worden gedeclareerd, wordt de tarievenlijst van de betreffende verzekeraar gehanteerd.

Fysiotherapie GCML heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Tarieven vanaf 1 januari 2015:

Prestatiebeschrijving Prijs
Intake en onderzoek na verwijzing 40,50
Screening 15,00
Intake en onderzoek na screening 28,00
Consult 53,00
Intake en onderzoek na verwijzing specialisatie 47,50
Reguliere zitting 32,25
Zitting Manuele Therapie 40,50
Zitting Psychosomatische fysiotherapie 40,50
Zitting Oedeemtherapie 43,50
Groeps-training per training 15,00
Fysiofitheidscan 60,00
Toeslag aan huis behandeling 10,00
Inrichtingstoeslag 10,00
Niet nagekomen afspraak 30,00
Verstrekste verband-hulpmiddelen 05,00
Telefonische zitting 10,00

Betaling graag pinnen per behandeling bij de behandelend fysiotherapeut.

De overige facturering hebben wij uitbesteed aan notacollect, voor vragen over nota’s kunt u bij hen terecht.

www.uwnota.nl   email: info@uwnota.nl