Vergoeding en tarieven – Fysiotherapie GCML – Rotterdam

Fysiotherapie GCML

Vergoeding en tarieven

Rotterdam, per 1 januari 2023

Tarievenlijst Fysiotherapie GCML 2023

voor restitutiepolis en niet-aanvullend verzekerden

Voor de behandelingen die rechtstreeks bij de verzekeraar worden gedeclareerd, wordt de tarievenlijst van de betreffende verzekeraar gehanteerd.

Fysiotherapie GCML heeft voor 2023 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Tarieven vanaf 1 januari 2023:

Prestatiebeschrijving Prijs
Intake en onderzoek na verwijzing 67,50
Screening 22,00
Intake en onderzoek na screening 45,50
Consult 67,50
Reguliere zitting 45,00
Zitting Manuele Therapie 57,50
Zitting Psychosomatische fysiotherapie 57,50
Zitting Ft op haptonomische basis 57,50
Zitting bekkenfysiotherapie 57,50
Groepstraining per training 15,10
Zitting Oedeemtherapie (45 min) 75,00
Toeslag aan huis behandeling 20,00
Inrichtingstoeslag 20,00
Niet nagekomen afspraak 40,00
Verstrekte verband-hulpmiddelen 5,00
Telefonische zitting 20,00

Betaling graag pinnen per behandeling bij de behandelend fysiotherapeut.

De overige facturering hebben wij uitbesteed aan Infomedics, voor vragen over nota’s kunt u bij hen terecht.

www.infomedics.nl   email: rekening@infomedics.nl