Fysiotherapie GCML - Missie en Visie

Fysiotherapie GCML

Missie en Visie

Onze missie:

Wij zijn een breed gespecialiseerde Fysiotherapiepraktijk met geïnspireerde medewerkers, ingebed in het multidisciplinair werkend gezondheidscentrum GCML. Wij leveren fysiotherapeutische zorg zowel individueel als in groepsverband, waarbij zorg op maat, afgestemd op de behoefte van de individuele patiënt, voorop staat. Elke patient die zich in deze werkwijze kan vinden, is welkom bij ons.

Onze visie:

De praktijk heeft zich per 1-1-2021 aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie, als vervolg op de Plusstatus die wij al sinds 2012 hadden. Deze keuze was een gevolg van de veranderende eisen en voorwaarden van diverse zorgverzekeraars. De aansluiting bij Keurmerk helpt ons om ons behaalde kwaliteitsniveau te behouden en waar mogelijk verder te verbeteren. Evaluatie van ons beleid, jaarlijkse visitaties, meten van klanttevredenheid, verzamelen van data om ons handelen kritisch te evalueren, zijn hierbij onze feedbackinstrumenten.

In nauwe samenwerking met de huisartsen en andere medewerkers binnen het gezondheidscentrum zullen we ook in de toekomst ons zorgaanbod afstemmen op de benodigde zorg.