Missie – Visie – Fysiotherapie GCML – Rotterdam

Fysiotherapie GCML

Header afbeelding

Adresgegevens

Mathenesserlaan 309
3021HK Rotterdam

Tel: 010 - 4775033
E-mail: fysiotherapie@gcml.nl

Openingstijden

Maandag: 07.30 - 18.00
Dinsdag: 08.00 - 21.00
Woensdag: 08.00 - 18.00
Donderdag: 07.30 - 18.00
Vrijdag: 07.30 - 18.00
Zaterdag: 09.00 - 18.00

Kunnen wij u helpen?

Doe de Fysio Check!

Missie – Visie

Onze missie:

Wij zijn een eerstelijns praktijk voor fysiotherapie ingebed in het gezondheidscentrum GCML waar de patiënt met zijn hulpvraag centraal staat. Wij staan voor optimale patiëntenzorg en hechten er aan om samen met de patiënt in nauwe samenwerking met de expertise en specifieke deskundigheden van de andere disciplines in en buiten GCML tot een zo optimaal mogelijke oplossing van het klachtenbeeld te komen. Onze zorg wordt aangeboden in een goed geoutilleerde praktijk, oefenruimte of bij de patiënt thuis, in een persoonlijke sfeer, door up-to-date geschoolde fysiotherapeuten in samenwerking met onze andere disciplines.

Onze visie:

Wij willen in een veranderende gezondheidszorg met veranderende zorgvraag binnen de eerste lijn fysiotherapie als Pluspraktijk zorg aanbieden aan een brede patiëntengroep. Handhaving van de beroepsinhoudelijke kwaliteit en de ontwikkeling hiervan staan centraal.

Onze motivatie om een Plus-audit te laten uitvoeren, ligt vooral in het feit dat wij al jaren binnen ons gezondheidscentrum met de discipline fysiotherapie streven naar een hoge kwaliteit van de zorg en innovatieve initiatieven voor onze patiëntenpopulatie. Voorwaardenscheppend hierbij zijn een goede samenwerking met alle disciplines, gestructureerde overlegmomenten, duidelijke samenwerkingsafspraken en evaluaties hiervan. We zijn er ook van overtuigd dat deze samenwerking een belangrijke meerwaarde heeft voor de zorg, zeker in een wijk zoals die van ons, met veel complexe problematiek zoals chronische aandoeningen en psychosomatische problematiek. De laatste jaren is onze aandacht ook gericht op het vastleggen van afspraken, inzichtelijk maken, en binnen de fysiotherapie op het methodisch handelen met een rapportage die aan de kwaliteitseisen voldoet. We zien de audit dan ook enerzijds als een meetinstrument voor onszelf, waardoor we feedback krijgen over ons handelen, en inzicht krijgen in mogelijke verbeterpunten. Anderzijds willen we graag naar buiten toe (zorgverzekeraars, patiënten, collega’s) laten zien, wat onze doelen zijn, hoe we die denken te bereiken en dat we een benchmark-waardige organisatie hebben neergezet.

Een ander punt van motivatie is de continuïteit van de ketenzorg en ons aandeel daarin, namelijk de beweeggroepen. Wij vinden het heel belangrijk dat we hiermee door kunnen gaan en dan is het een “must” om pluspraktijk te worden.

Sinds 2012 zijn we erkend als Pluspraktijk. We willen dit kwaliteitsniveau handhaven en verder verbeteren met name in het ontwikkelen van specifieke behandelprotocollen, afgestemd op onze manier van werken, met daarin geïmplementeerd de samenwerkingsafspraken die multidisciplinair zijn en nog worden gemaakt binnen GCML. De nascholing van alle medewerkers op hun specifieke specialisatiegebieden zal steeds een punt van aandacht blijven.