Fysiotherapie GCML Mathenesserlaan Rotterdam West

Fysiotherapie GCML

Keurmerk Fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2021 zijn wij ingeschreven in het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. Deze organisatie hanteert een onafhankelijk en erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken. Zij geven fysiotherapeuten inzicht in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen. Dit is voor ons de leidraad van het proces waarin continu gewerkt wordt aan het verbeteren daarvan. Elk jaar investeren wij in onze kwaliteit door middel van bij-/nascholing, intervisie met collega-fysiotherapeuten, en ontwikkelingsplannen.

Dit is ook voor u van belang. Het Keurmerk borgt namelijk ook de best mogelijke behandeling voor de patiënt, draagt bij aan het realiseren van kostenefficiëntie, doelmatigheid én maakt doorontwikkeling van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg mogelijk. Wij werken dus volgens de hoge kwaliteitsstandaard van het Keurmerk Fysiotherapie, die herkenbaar is voor patiënten, zorgverzekeraars en overheid.

Om deze kwaliteit te borgen is het belangrijk om wetenschappelijk onderzoek te doen, en fysiotherapeuten en praktijken feedback te kunnen geven. Door data te verzamelen over de fysiotherapeutische behandelingen is dit mogelijk. Daarom zullen wij uw toestemming vragen om data te delen met het Keurmerk Fysiotherapie. Deze data is niet herleidbaar tot het individu en zal alleen gebruikt worden om de kwaliteit van de fysiotherapie te verbeteren. Mocht u bezwaar hebben tegen het delen van geanonimiseerde data, geef dit dan aan bij uw behandelend fysiotherapeut. Meer informatie