COVID-19 – Fysiotherapie GCML – Rotterdam

Fysiotherapie GCML

COVID-19

U bent ziek geweest. Dat was geen prettige ervaring. Helemaal niet prettig is het dat een groot deel van de getroffenen na enkele weken nog steeds klachten ervaart. Daarom staat COVID-team GCML voor u klaar! De therapie richt zich hierbij zowel op fysieke klachten zoals vermoeidheid, als op voeding en de mentale gevolgen die een corona-infectie kan hebben op de patiënt.

De longfysiotherapeut richt zich zowel op de revalidatie van coronapatiënten die thuis ziek zijn geweest als patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen. Beide groepen blijken na herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt. De longfysiotherapeut helpt u bij het opbouwen van spierkracht en conditie om uw normale leven weer op te pakken. Hierbij vinden wij het erg belangrijk dat er ook aandacht voor uw mentale gezondheid. Door de nauwe samenwerking met de psychosomatische fysiotherapeute wordt u optimaal begeleid in uw hersteltraject.

Via Chronisch ZorgNet hebben onze fysiotherapeuten, die al gespecialiseerd waren in longaandoeningen, zich verdiept in de behandeling van corona patiënten. Onze fysiotherapeut heeft zich middels e-learnings en een COVID-cursus geschoold op het gebied van revalidatie van coronapatiënten. Daarnaast werkt de longfysiotherapeut samen met andere zorgaanbieders in het COVID-team van Gezondheidscentrum Mathenesserlaan. Zo kan bijvoorbeeld bij spreek- en slikklachten een logopedist bij de zorg worden betrokken of een ergotherapeut als het uitvoeren van dagelijkse activiteiten veel moeite kost. Een diëtiste kan adviseren bij verminderde eetlust of gewichtsschommelingen.

De huisarts wordt vanzelfsprekend ook bij de behandeling betrokken. Wanneer verwerkingsproblematiek, zoal bijvoorbeeld angst of depressie worden gesignaleerd door de fysiotherapeut (die geleerd heeft dit te herkennen), vindt directe terugkoppeling met de huisarts plaats. De huisarts kan dan voor de juiste ondersteuning en, indien nodig, verwijzing zorgen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Robin Ringelenberg / Maarten Hoogeveen

r.ringelenberg@gcml.nl / m.hoogeveen@gcml.nl

010-4775033

*De fysiotherapeutische begeleiding na een corona-infectie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.