Haptonomie GCML Mathenesserlaan Rotterdam West

Fysiotherapie GCML

Haptonomie

Wat is fysiotherapie op haptonomische basis?

Middels een behandeltraject op haptonomische basis kunt u gevoelsmatig zicht krijgen op de betekenis van uw gezondheidsprobleem (chronische pijn, angstklachten, lichamelijke spanning, niet lekker in vel zitten) en de onderliggende in stand houdende factoren.

U kunt leren op andere, bij u passende wijze om te gaan met  wat u tegenhoudt in uw herstel en weer uw vitaliteit en veerkracht en draagkracht leren ontwikkelen en vergroten. Zo leert u vanuit uw gevoel om te gaan met uw klacht.

Wanneer komt u in aanmerking voor fysiotherapie op haptonomische basis?

–   als u vastgelopen bent  in relatie tot uzelf , de ander, school, werk
–   als u vastgelopen bent  in het verwerken  van verlies  of  ten gevolge van een  indringende gebeurtenis in uw leven.
–   bij faalangsten, fobieën
–   als u weinig zelfvertrouwen heeft
–   bij het niet (h)erkennen van eigen grenzen
–   als u geen initiatief durft  te nemen
–   als u niet durft te luisteren naar hoe u zelf iets zou willen
–   bij vage lichamelijke klachten, vermoeidheid,
–   bij gespannenheid, burn-out,
–   bij overspanning, hoofdpijn, rugpijn,
–   bij buikpijn, hyperventilatie, onrust,
–   als u zich uit balans voelt

Werkwijze fysiotherapie op haptonomische basis:

Eerst wordt samen met u de aard van de klachten verhelderd. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de mogelijke oorzaken ervan. Hierbij staan uw beleving en de gevoelens die daarbij horen centraal. Zo is het mogelijk om niet alleen rationeel maar ook gevoelsmatig zicht te krijgen op de aard en omvang van uw probleem. Op basis daarvan kan de hulpvraag worden geformuleerd.

Veelgestelde vragen:

Voor wie?
Als u gemotiveerd bent om actief een rol te (leren) spelen in uw  herstel/ verwerkings/ bewustwordings-proces en geen uitgesproken psychiatrische problematiek heeft komt u in aanmerking voor fysiotherapie op haptonomische basis.

Kijk voor meer informatie op http://www.haptonomie.com/